Nawr Yr Arwr Logo (Short / Dark) Nawr Yr Arwr Logo (Short / Pink) Nawr Yr Arwr Logo (Short / Light)

Philip Adams: Protest, Gwrthsafiad ac Anghydffurfiaeth Cydwybodol

Mae’r awdur dawnus, Philip Adams, yn siarad am darddiad brotest cydwybodol a’r ‘cyfarchiad pum-bys’. Mae’n edrych ar brotestiadau ar gyfer a brotesdiadau yn erbyn – pleidleisiau, consgripsiwn, ac annibyniaeth. Mewn ymchwil newydd, y mae’n asesu’r rhesymau dros brotest cydwybodol yn ardal Abertawe.

Cafodd ei eni yn Lansawel, astudiodd Adams Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe a threuliodd ei fywyd gwaith mewn diwydiant. Mae ei lyfrau Not in OUR Name (2015)& Daring to Defy (2016) yn delio â gwrthsafiad i ryfel a byddant ar gael i’w brynu ar y noson am hanner bris (£7.50)

http://britonferrybooks.uk/ http://higherstreet.org.uk/

Amser: 5.30 pm

Gwybodaeth: e-bost [email protected]

Digwyddiad yn rhad ac am ddim

Digwyddiad am ddim