Nawr Yr Arwr Logo (Short / Dark) Nawr Yr Arwr Logo (Short / Pink) Nawr Yr Arwr Logo (Short / Light)

Sarah Williams: Cyn Nawr

Oxfam

Gyda’r Rhyfel Byd Cyntaf tu fas i gôf byw, a’i oroesydd olaf wedi pasio yn 2012, pa fath o ryfel yr ydym ni’n ei gofio?

Beth yw effaith ffotograffiaeth, ffil a’r wê ar ein côf gyfunol o’r amser hynny? A all unrhywun dweud eu bod yn wir yn gofio’r Rhyfel Byd Cyntaf?

Fe’i gwelwyd, o gwmpas amser ei ddyfeisiad, bod gwirionedd y delwedd ffotograffig yn wellhâd mawr ar y nifer wendidau sydd i’r côf ddynol. Gellid gweld hyn heddiw ac yn y gorffennol; mae gan bobl obsesiwn, bron, I gydio at ac I ddala eu teuluoedd a digwyddiadau bwysig o fewn lluniau. Fodd bynnag, parhauster o’r ddelwedd ffotograffig yw’r peth sy’n bygwth ddinistrio’n côf mewnol wreiddiol. Ar ôl edrych ar ffotograff nifer o weithiau, yn y diwedd y ffotograff yw’r unig peth rydym yn cofio, ac nid y gôf ei hyn.

“Yn hytrach na gwasanaethu côf, mae ffotograffiaeth mewn gwirionedd yn gwasanaethu anghofio,” fel ddywededig gan un arsyllwr glyfar.

Mae Sarah Williams yn raddedig o Brifysgol Fetropolitan Abertawe 2009, gydag MA yn Ffotograffiaeth: Dialogau Cyfoes ac y mae wedi bod yn gyfarwyddwr o oriel a stiwdios elysium ers 2010 - presennol.

Efallai bod y OCOGCC/ NGOCAW yn fychain o ran faint, ond yn fawr o ran syniadau. Yn darparu cyfleusterau arddangos modern o fewn ‘adeilad’ ag yw’r gorau o fewn pensaerniaeth modern Cymreig, tra wedi’i gynllunio i deithio ac i breswylio gwahanol leoliadau ledled Cymru.

www.nationalgalleryofcontempor...

The National Gallery of Contemporary Art Wales

Oxfam, Stryd y Castell, Abertawe, SA1 1HZ

Sad 22ain - Sul 30ain o Fedi

Digwyddiad am ddim