Nawr Yr Arwr Logo (Short / Dark) Nawr Yr Arwr Logo (Short / Pink) Nawr Yr Arwr Logo (Short / Light)

Abertawe yw'r lleoliad perffaith ar gyfer antur fythgofiadwy. O wyliau i deuluoedd a seibiannau rhamantus dros y penwythnos i deithiau cerdded a phrofiadau llawn cyffro.

ABERTAWE

Croeso i Fae Abertawe, y lleoliad perffaith ar gyfer antur fythgofiadwy. O wyliau i deuluoedd a seibiannau rhamantus dros y penwythnos i deithiau cerdded a phrofiadau llawn cyffro. Archwiliwch ein gwefan i ddarganfod popeth sydd gan Fae Abertawe, y Mwmbwls a Gŵyr i’w gynnig.

Gwybodaeth Deithio
www.croesobaeabertawe....

Pethau i'w gwneud
www.croesobaeabertawe....

Llefydd i aros
www.croesobaeabertawe....

Cynnig arbenning gan Morgan's Hotel, Abertawe.

Exterior-Morgans-copy.jpg?mtime=20180711180832#asset:538

Gwely a Brecwast -10% i ffwrdd â phob math o ystafell yn dechrau o £90. Dyfynnwch 'HERO' i gael y gostyngiad hyrwyddo
25ain - 29ain Medi yn unig
Tocyn digwyddiad ar gyfer Nawr yr Arwr i'w brynu ar wahân gan y cwsmer
http://www.morganshotel.co.uk neu 01792 484848
NAWR AM FWY

Bydd Nawr am Fwy yn rhoi cyfle i ymwelwyr ymwneud â thema Nawr Yr Arwr dros y penwythnos i gyd. Mae Abertawe yn ddinas llawn amrywiaeth sy’n fwrlwm o dreftadaeth, diwylliant a chreadigrwydd. Mae’n bair o amgueddfeydd, orielau, parciau a theatrau, a bydd y rheini, yn eu ffyrdd eu hunain, yn dehongli effaith rhyfel a gwrthdaro ar berthynas pobl â’i gilydd. Fe wneir hyn drwy ddigwyddiadau arbennig, arddangosfeydd, sgyrsiau gan artistiaid, gweithgareddau a llwybrau i’r teulu, celf gyhoeddus, gweithdai a pherfformiadau.