Nawr Yr Arwr Logo (Short / Dark) Nawr Yr Arwr Logo (Short / Pink) Nawr Yr Arwr Logo (Short / Light)

Tocynnau

Tocynnau £15 neu £12 (consesiynau).

18:30 - 25 Medi

18.30 - 26 Medi

18.30 - 27 Medi

18.30 - 28 Medi

18.30 - 29 Medi

Prynwch isod.

NODYN PWYSIG

Mae’r perfformiad yn ddwy awr a hanner o hyd ac yn bennaf yn profiad promenâd - bydd y gynulleidfa yn teithio o draeth Abertawe i Neuadd Y Brangwyn lle bydd y sioe yn dod i ben tua 9pm. Mae'r perfformiad yn rhannol y tu allan felly gwisgwch ddillad ac esgidiau addas ac osgoi dod â bagiau mawr, nid yw'n addas i blant dan 12 oed.


Archebu Nawr