Nawr Yr Arwr Logo (Short / Dark) Nawr Yr Arwr Logo (Short / Pink) Nawr Yr Arwr Logo (Short / Light)
1918–
Now The Hero / Nawr Yr Arwr

DIGWYDDIAD COFFÁU YN CYNNWYS
GWRTHDARO
PROTESTIO
PERFFORMIAD 
A LLÊN

25-29 | 09 | 2018

Medi 

Mae tri milwr wedi glanio ar draeth yn Abertawe
Mae mwg ym mhob man

Tri rhyfelwr o dair oes wahanol 
Y Rhyfel Mawr / Cyfnod y Celtiaid / Yr Oes Hon

Maen nhw’n rhedeg am loches

Wrth iddyn nhw ruthro dros y tywod mae heddychwr o brotestiwr yn datgan llinellau agoriadol cerdd hynafol drwy gorn siarad

Mae’r geiriau’n atseinio o hyd

Heno byddant yn cael eu canu

Profiad theatrig i ymgolli ynddo yw Nawr Yr Awr / Now The Hero, a hwnnw’n tywys y gynulleidfa ar daith hynod drwy dair stori ryfel sy’n cydblethu, o hanes y Celtiaid, i'r Rhyfel Mawr, i'r gwrthdaro yn ein byd cyfoes. 

Wedi’i seilio ar arwrgerdd, ar ddarluniau gwrthodedig, ac ar bortread personol o filwr o Abertawe sy’n gwasanaethu ar hyn o bryd, mae cynhyrchiad beiddgar Marc Rees yn dod â straeon rhyfel yn fyw, ond yn gwrthbwyso'r tristwch â gobaith a neges o heddwch ar yr un pryd.   

Mae’r cynhyrchiad wedi’i ysbrydoli gan Baneli’r Ymerodraeth Brydeinig, sef cyfres ryfeddol o ddarluniau gan Frank Brangwyn, a’r rheini i’w gweld yn Neuadd Brangwyn, Abertawe. Tŷ’r Arglwyddi gomisiynodd y paneli hyn yn 1928 i goffáu'r Rhyfel Mawr, ond fe’u gwrthodwyd am eu bod yn ‘rhy lliwgar a bywiog’ i Senedd Prydain. Bu’r Arglwydd Crawford yn mynegi’i anfodlonrwydd llwyr yn y Daily News, gan gwyno bod y paneli’n llawn ‘bronnau a bananas’! 

O ganlyniad, aeth nifer o ddinasoedd ati i wneud cais am y paneli. Yn 1933, dewiswyd Abertawe a Neuadd y Ddinas, a oedd wrthi’n cael ei chodi ar y pryd, i fod yn gartref iddynt. Codwyd uchder yn nenfwd yn y neuadd yn sylweddol er mwyn gwneud lle i’r paneli.

Bydd Nawr Yr Arwr \ Now The Hero yn cael ei berfformio yn Neuadd y Ddinas Abertawe a’r ardaloedd o’i hamgylch.

Mae’r ‘Arwr’ yn nheitl y sioe yn gyfeiriad at gerdd enwog Hedd Wyn, ‘Yr Arwr’, a enillodd iddo gadair Eisteddfod Genedlaethol 1917. Fel hanner miliwn arall, daeth bywyd y ffermwr heddychlon o Wynedd i ben ym mrwydr Passchendaele. ‘Eisteddfod y Gadair Ddu’ yw'r enw ar brifwyl 1917 hyd heddiw.

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan bwysig iawn o flwyddyn olaf rhaglen 14-18 NOW, sef comisiwn celfyddydol y Deyrnas Unedig i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Mawr.

Darllen mwy
icon-play-white-opt Created with Sketch.

NAWR YR ARWR \ NOW THE HERO

NAWR Y
PERFFORMIAD

Digwyddiad sy’n cyfuno sawl math o gelfyddyd yw Nawr Yr Arwr / Now The Hero, a hwnnw’n cael ei gynnal ar un safle penodol. Marc Rees, yr artist aml-ddisgyblaeth sy’n hanu o Abertawe, sy’n gyfrifol am y prosiect ar ôl cael gwahoddiad personol gan 14-18 NOW i greu gwaith celfyddydol Cymreig o bwys i goffáu’r Rhyfel Mawr. Bydd y cyfan yn cael ei gynnal yn Neuadd Brangwyn, ac yn yr ardal o’i hamgylch, adeg y Cynhaeaf ym mis Medi 2018.

Mwy

NAWR AM
FWY

Bydd Nawr Am Fwy yn rhoi cyfle i ymwelwyr ymwneud â thema Nawr Yr Arwr dros y penwythnos i gyd. Mae Abertawe yn ddinas llawn amrywiaeth sy’n fwrlwm o dreftadaeth, diwylliant a chreadigrwydd. Mae’n bair o amgueddfeydd, orielau, parciau a theatrau, a bydd y rheini, yn eu ffyrdd eu hunain, yn dehongli effaith rhyfel a gwrthdaro ar berthynas pobl â’i gilydd. Fe wneir hyn drwy ddigwyddiadau arbennig, arddangosfeydd, sgyrsiau gan artistiaid, gweithgareddau a llwybrau i’r teulu, celf gyhoeddus, gweithdai a pherfformiadau.

Mwy