Nawr Yr Arwr Logo (Short / Dark) Nawr Yr Arwr Logo (Short / Pink) Nawr Yr Arwr Logo (Short / Light)
Now The Hero / Nawr Yr Arwr

1918-2018
100 MLYNEDD YN DDIWEDDARACH
5 NOSON O THEATR EPIG

ABERTAWE

25-29 | 09 | 2018

Medi

Mae tri milwr wedi glanio ar draeth yn Abertawe
Mae mwg ym mhob man

Tri rhyfelwr o dair oes wahanol
Y Rhyfel Mawr / Cyfnod y Celtiaid / Yr Oes Hon

Maen nhw’n rhedeg am loches

Wrth iddyn nhw ruthro dros y tywod mae heddychwr o brotestiwr yn datgan llinellau agoriadol cerdd hynafol drwy gorn siarad

Mae’r geiriau’n atseinio o hyd

Heno byddant yn cael eu canu

5 noson o theatr epig a phrofiad i ymgolli ynddo a fydd yn dwyn y gynulleidfa ar daith ryfeddol, a hynny o Fae Abertawe i Neuadd Brangwyn.

Bydd cynhyrchiad beiddgar Marc Rees,sy’n adrodd tair stori ryfel a’r rheini’n cydblethu, yn dod yn fyw gyda gwrthbwynt o heddwch a gobaith.Wedi ysbrydoli Rees y mae arwrgerdd hynafol, portread o filwr o Abertawe sy’n gwasanaethu heddiw, a Phaneli’r Ymerodraeth Brydeinig.

Yn ganolog i bob perfformiad y mae Requiem gyda libreto gan Owen Sheers, yr awdur sydd wedi ennill gwobr BAFTA. Polyphony, côr byd-enwog Stephen Layton, fydd yn canu.Owen Morgan Robertssydd wedi cyfansoddi’r gerddoriaeth, a honno’n deillio o gywaith gwreiddiol rhyngddo a’r diweddar Jóhann Jóhannsson, a enwebwyd am Oscar.

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan bwysig iawn o flwyddyn olaf rhaglen 14-18 NOW, sef comisiwn celfyddydol y Deyrnas Unedig i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Mawr. Dyma hefyd uchafbwynt Gŵyl Ryngwladol Abertawe 2018.

Darllen mwy
icon-play-white-opt Created with Sketch.

NAWR YR ARWR \ NOW THE HERO

PROCESS

Dyddiadur gweledol tu ôl i'r llenni yn dangos proses greadigol NYA / NTH.

Mwy

MUSIC / WORDS

At the heart of Now The Hero / Nawr Yr Arwr sits a stunning musical element , an immersive requiem realised from an original collaboration by Johann Johannsson and Owen Morgan Roberts, composed by Roberts with a powerful and poigniant libretto by Owen Sheers.

Mwy

NAWR AM
FWY

Bydd Nawr Am Fwy yn rhoi cyfle i ymwelwyr ymwneud â thema Nawr Yr Arwr dros y penwythnos i gyd. Mae Abertawe yn ddinas llawn amrywiaeth sy’n fwrlwm o dreftadaeth, diwylliant a chreadigrwydd. Mae’n bair o amgueddfeydd, orielau, parciau a theatrau, a bydd y rheini, yn eu ffyrdd eu hunain, yn dehongli effaith rhyfel a gwrthdaro ar berthynas pobl â’i gilydd. Fe wneir hyn drwy ddigwyddiadau arbennig, arddangosfeydd, sgyrsiau gan artistiaid, gweithgareddau a llwybrau i’r teulu, celf gyhoeddus, gweithdai a pherfformiadau.

Mwy

NAWR Y
PERFFORMIAD

Digwyddiad sy’n cyfuno sawl math o gelfyddyd yw Nawr Yr Arwr / Now The Hero, a hwnnw’n cael ei gynnal ar un safle penodol. Marc Rees, yr artist aml-ddisgyblaeth sy’n hanu o Abertawe, sy’n gyfrifol am y prosiect ar ôl cael gwahoddiad personol gan 14-18 NOW i greu gwaith celfyddydol Cymreig o bwys i goffáu’r Rhyfel Mawr. Bydd y cyfan yn cael ei gynnal yn Neuadd Brangwyn, ac yn yr ardal o’i hamgylch, adeg y Cynhaeaf ym mis Medi 2018.

Mwy