Nawr Yr Arwr Logo (Short / Dark) Nawr Yr Arwr Logo (Short / Pink) Nawr Yr Arwr Logo (Short / Light)

'Swansea: Heaven and Hell'

‘(Swansea) town is a dirty witch.You must hate or love her, and I both love her & hate her’. Edward Thomas (1914) – Swansea Village

Bydd artistiaid, beirdd, cerddorion a pherfformwyr yn ein dwyn ar siwrnai drwy fyd o bethau absoliwt, o'r hyn sy’n llwyr oleuedig i’r hyn sy’n gwbl afiach a hunllefus.Roedd Edward Thomas, y bardd Rhyfel Mawr o Loegr, yn caru Cymru ac Abertawe... y pethau da a’r drwg.

‘…for scenery & climate (Swansea) excels the Gulf of Salerno or the Bay of Naples.– It is a sordid hag of a town!’

Bydd ‘Heaven & Hell’ yn brofiad diwylliannol aml-ddisgyblaeth sy’n defnyddio pob twll a chornel o leoliad cerddoriaeth newyddaf a gorau Abertawe – Creature Sound.

Amser: 8pm – hwyr

www.creaturesound.com

Digwyddiad am ddim